Smiths Lusitania

Rua Do Pinheiro Manso, 396
4100 Porto
Portugal

Tel.: (+351) 2-26174161
Fax: (+351) 2-26175936
E-mail: soc.smiths@mail.telepac.pt